Вакуумен филтър

  • Vacuum filter

    Вакуумен филтър

    Вакуумните филтри събират замърсители (главно прах), извлечени от атмосферата, за да се предотврати замърсяването на системата и се използват между вендузата и вакуумния генератор (или вакуумен клапан). Ауспусите трябва да бъдат инсталирани в изпускателния отвор на вакуумния генератор, смукателния отвор (или изпускателния отвор) на вакуумния клапан и изпускателния отвор на вакуумната помпа.