Порт система за чист въздух

  • Lubricator

    Лубрикатор

    Намаляващ клапан е клапан, който автоматично поддържа изходното налягане стабилно, като регулира входното налягане до необходимото изходно налягане и разчита на енергията на самата среда. 
    От гледна точка на механиката на флуидите, редуциращият клапан е локално съпротивление, може да промени дроселния елемент, т.е. чрез промяна на зоната на дроселиране, така че скоростта на потока и кинетичната енергия на течността да се променят, причинявайки различни загуби на налягане, така че постигнете целта на декомпресия.След това разчитайте на управлението и регулирането на системата, така че клапанът след колебанията на налягането и баланса на пружинната сила, така че клапанът след налягането в определен диапазон на грешки да поддържа постоянна.