Микро мъгла сепаратор с предфилтър

  • Micro Mist Separator with Prefilter YAMF

    Микро сепаратор за мъгла с предфилтър YAMF

    Принцип на сепаратора на микро мъгла: е, че когато двуфазен поток (суспендирани частици и въздух) от тангенциалния катетър след влизане в сепаратора, ще направи въртеливо движение по лигавицата на сепаратора, където те ще бъдат повлияни от центробежната сила, гравитацията и триенето работят заедно , поради твърдите материали с високо триене, така че скоростта му на въртене постепенно става по-малка, вътрешната повърхност потъва до дъното на разтоварването на пръчичния сепаратор; По това време въздушният поток е подложен на по-малко триене и скоростта се намалява по-малко. Когато се върти и пада, той се пречупва нагоре чрез пречупването на конуса, като прави въртеливо движение нагоре и образува вътрешния слой на горния въздушен поток (известен като въздушното ядро). След ZUI той се изпуска от горната изпускателна тръба, т.е. разделянето на въздуха и материята е завършено. Сред тях частиците или прахът с по-малък диаметър често се изтеглят във въздушния поток нагоре и се изхвърлят отгоре, преди да стигнат до стената.