Преобразувател Air-Hydra

  • Air-Hydra Converter YCCT

    Преобразувател Air-Hydra YCCT

    Преобразувател, който преобразува пневматичните сигнали в хидравлични сигнали. Използвайки сгъстен въздух като източник на енергия, извеждайте хидравлично масло, задвижвайте силовия цилиндър (хидравличен цилиндър) плавно