5-пътен клапан

  • Pilot Operated 5 Way Sol. Valve YSVM2

    Пилотно управляван 5-пътен Sol. Клапан YSVM2

    Проследете историята на развитието, до момента, както у нас, така и в чужбина, по принцип могат да бъдат разделени на три категории (т.е., директна игра, стъпка по стъпка тип дете насочващо) и от структурата на диска и материала на разликата между различните и по принцип е разделен на шест клона малък клас (диафрагмена структура, стъпка по стъпка на преместване на тежко парче мембранна структура, конструкция, предшественик в право движеща се бутална структура, стъпка по стъпка бутална структура, предшественик на движеща се бутална структура).
  • Direct Operated 5 Way Sol. Valve YVS

    Директно управляван 5-пътен Sol. Клапан YVS

    Проследете историята на развитието, до момента, както у нас, така и в чужбина, по принцип могат да бъдат разделени на три категории (т.е., директна игра, стъпка по стъпка тип дете насочващо) и от структурата на диска и материала на разликата между различните и по принцип е разделен на шест клона малък клас (диафрагмена структура, стъпка по стъпка на преместване на тежко парче мембранна структура, конструкция, предшественик в право движеща се бутална структура, стъпка по стъпка бутална структура, предшественик на движеща се бутална структура).